Start

 

Mina Modeller, där finner du främst tidigare publicerade flygplan
men även en del opublicerade-privata…

Ritningar, där finns de ritningar jag kan erbjuda.

Under flygning finns en del om olika flygteknik.

Byggteknik är ju självförklarande, där beskriver jag personliga tekniker…

 

Välkommen!
Pär Lundqvist